JUHEND

 1. Korraldus

Lahemaa Challenge toimub laupäeval, 26. august 2017. Võistluskeskus asub Võsu alevikus, Võsu spordihoones.

Antud üritust korraldab Jooksklubi RUNNING100K.

Ühisstart kõikidele osavõtjatele antakse kell 07:30 Võsu spordihoone juurest.

Osavõtjad peavad ohutuse huvides jälgima liikluse korraldajate märguandeid ning arvestama sellega, et liiklust eraldi kinni ei ole pandud.

Rajal on teeninduspunktid, kus pakutakse juua ja süüa.

Osavõtu klasse on kokku 5:

 • 100KM individuaal
 • 30KM individuaal
 • 100KM teatejooks võistkondadele, mis omakorda jagunevad 3, 4 või 5 liikmelisteks

100KM individuaal ning teatejooksu kontrollajad on järgnevad:

 • 58,3km: 8 tundi punktis V6.
 • 76,9km: 11 tundi punktis V8.
 • Finish suletakse kell 21:30.

Korraldaja võib ilmastikuoludest vmt lähtuvalt lühendada või muuta raja pikkust ja/või ürituse läbi viimise aega, et tagada osalejate turvalisus.

Korraldajatel on õigus kontrollaega mitte jõudvad osalejad rajalt maha võtta. Katkestanud jooksjatele tagatakse transport võistluskeskusesse. Katkestanud võistleja peaks esimesel võimalus teavitama lähimat teeninduspunkti või korraldajaid. Korraldaja võib osaleja tema turvalisuse tagamiseks kõrvaldada ürituselt.

 1. Osavõtjad

Antud jooksuürituse kõikidele distantsidele on lubatud jooksjaid, kes on võistluspäevaks vähemalt 18. aastased. Oma registreerimisega kinnitavad osalejad, et nad on valitud distantsiks piisavalt ettevalmistunud ning läbinud arstliku kontrolli. Jooksust osavõtt toimub oma vastutusel. Osalejatel on lubatud liikumiseks kasutada käimiskeppe.

 1. Teatejooks

100km teatejooksus saavad osaleda 3, 4 või 5 liikmelised tiimid. Tegu võib olla nii meeskonna, naiskonna kui ka segatiimiga. Teatejooks koosneb 10 vahetusest.  Vahetuste järjekorra valib iga tiim ise aga sõltuvalt tiimide suurusest peab iga liige läbima kindla arvu vahetusi. Samas võib vahetused liikmete vahel teha korda mööda aga võib ka teha sedasi, et üks tiimi liige jookseb järjest mitu oma vahetust. Vahetus tiimi liikmete vahel toimub selleks märgitud vahetusalas, mis asub teeninduspunktis.

 • 5 liikmeline tiim- igaüks 2 vahetust.
 • 4 liikmeline tiim- 2 liiget 2 vahetust ning 2 liiget 3 vahetust.
 • 3 liikmeline tiim- 2 liiget 3 vahetust ja üks liige 4 vahetust.

Vahetuste järjekord pannakse kirja võistluspäeva hommikul stardimaterjalide kätteandmisel.

Järgnevalt on ära toodud erinevate vahetuste pikkused.

Teatejooksu lõigu nr ja pikkus
1- 6,1km
2- 17,8km
3- 6,1km
4- 8,7km
5- 10,4km
6- 13,4km
7- 5,0km
8- 13,4km
9- 10,4km
10- 8,7km

NB! Teatejooksu tiimid peavad ise tagama enda mittejooksvate liikmete jõudmise järgmisesse vahetuspunkti. Ehk siis tiimi peale võiks olla üks auto, millega liigutakse järgmisse vahetuspunkti.

 1. Registreerimine

Esmane registreerimine Lahemaa 100K Challange 2017’le toimub veebilehel www.running100k.ee ajavahemikul 06.02.2017 ning lõppeb 20.08.2017.

Pärast 20. augustit on võimalik ainult registreerida kohapeal võistlushommikul alates kella 06:45 kuni 07:15 ning siis registreerunutele ei ole võimalik tagada tavapäraseid meeneid(näiteks jooksusärk).

Ümberregistreerimine on võimalik kuni 20. august tasuta, selleks tuleb saata vastava sisuline e-post esmase registreerija registreerimisel märgitud e-posti aadressilt. Osalustasu ei tagastata.

 1. Stardimaterjalid

Võistluspäeva hommikul alates 6:45 jagatakse stardimaterjale, mis sisaldavad rinnanumbrit, sportlikku meenet, toetajate materjale ning piletit võistlusjärgsele söögile/joogile. Võistlejate on kohustus kinnitada rinnanumber rinnale ning peab olema nähtav kogu võistluse vältel stardist finišini.

 1. Ajavõtt

Igale osalejate tagatakse ajavõtt. Teatejooksul osalevate võistkondade ajavõtt toimub vahetusalades ning need on vastavalt märgistatud. Teatejooksu vahetus tuleb läbi viia vahetusalas. Lõplikud tulemused avaldatakse 24h jooksul ürituse kodulehel.

 1. Autasustamine

Parimatele auhinnad ning üllatused. Igale 100km ja 30km distantsi läbijale medalid. Autasustamine aeg sõltub parimate finisheerisime alusel.

 1. Diskvalifitseerimine

Korraldajatel on õigus võistleja diskvalifitseerida kui võistleja ei täida võistluse reegleid, segab kaasvõistlejaid või takistab mõnel muul viisil võistluse korraldamist. Keelatud on prügi, kasutatud joogianumate ning geelipakkide viskamine loodusesse väljaspool seda tähistatud kohti. Teeninduspunktides on selle jaoks eraldi prügikotid.

Aeg: 26.08.2017
Koht: Võsu, Lääne-Virumaa
Distantsid:
 • teatejooks 100km
 • individuaal 100km
 • individuaal 30km
 • Email: lahemaa[@]running100k.ee
 • Telefon: -
 • Toetajad:
  MATKaSPORT

  SIS Eesti

  Buff

  FuelBelt

  MedPoint

  Vihula vald

  Mets